Chula Vista | Mira Mesa | El Cajon | University Ave.

The Best Seafood

Est. 1998

Chula Vista

3031 Main St #3029, Chula Vista, CA 91911

Open daily from 7:30 am – 7:45 pm

Mira Mesa

9817 Mira Mesa Blvd , San Diego CA 92131

Open daily from 9 am – 7:30 pm

El Cajon

1311 Broadway, El Cajon, CA 92020

Open daily from 9 am – 7:30 pm

University Ave.

6062 University Ave, San Diego, CA 92115

Open daily from 9 am – 7:30 pm

IMG_8250
IMG_7843
IMG_8133
IMG_9746
IMG_9571
IMG_9714

Taco Tuesday Special: 2x1 Fish Tacos

Available at Mira Mesa, El Cajon and University Ave

Customer Reviews

Contact Us

Mira Mesa: (619) 277-3780 | Chula Vista: (619) 495-5247 | El Cajon: (619) -203-3220 | University Ave. (619)-277-1549

Map Chula Vista

Map Mira Mesa

Map El Cajon